Temukan artikel menarik lainnya di arsip atau kategori

PIDATO BAHASA JAWA TENTANG DISIPLIN

DISIPLIN


Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Bapak/Ibu guru lan poro rawuh ingkan kulo mulyaaken lan sederek-sederek ingkang kulo hormati. Monggo kita sedaya sesarengan ngunjukaken puji syukur dateng Allah SWT ingkang sampun maringi karunianipun saengga kita saged kempal ten mriki tanpa alangan setunggal menapa. Shalawat saha salam mugio tetep tercurah dhateng junjungan kita Nabi Muhammad SAW ingkang kita entosi syafaatipun ila yaumil qiyamah. Wonten mriki kulo badhe paring pidato masalah “Disiplin”

Poro rawuh ingkang minulyo,

Ingkang diarani “Disiplin” puniko mboten mung salah sijining tembung DISIPLIN, nanging wonten hubunganipun kalian perilaku, sikap, lan tindak tanduk. Disiplin inggih menika ketaatan kanggenipun peraturan, isiplin wonten werna-werna cacahe. Enten disiplin wwonten ing masyarakat, disiplin wonten ing keluarga lan disiplin wonten ing lingkungan sekolah, nanging wonten ing kesempatan punika kula badhe mbahas disiplin ing lingkungan sekolah. Sedaya sekolah gadhah peraturan ingkang benten-benten, umpamanipun SMA Wiradesa benten kaliyan SMA Bojong. Kita minangka siswa ing SMA Wiradesa kedah naati peraturan ing SMA punika. Nanging menawi nglanggar aturan ugi saged pikantuk sangki saking Sekolah.

Poro rawuh ingkang minulyo,

Budaya Disiplin kedah dipun lestarikakke, Nanging sinten ingakang badhe nglestarikake ?
Jawabanipun kita sedaya minangka generasi enem, generasi ingkang mangke nerusake generasi sepuh. Pancen disiplin menika kedhah dipunbudayaken wiwit alit, saking keluarga.  Saksampunipun keluarga ingkang berperan maringi pelajaran disiplin yaiku sekolah, nanging saktemene ngawula saking sekolahanipun piyambak kadospundi peraturan saged dipuntegakkaken. Menapa peraturan menika tegas utawi peraturan menika dipundamel kangge simbol kemawon. Disiplin wonten ing sekolahan sami ugi menaati peraturan ingkang wonteng ing sekolahan, kita minangka murid ingkang sae kedahipun sadar bilih disiplin menika penting. Disiplin dipunwiwiti saking awakipun piyambak, umpami bidhal sekolah kedah tepat waktu lan sakpanunggalanipun.

Poro rawuh ingkang minulyo,

Kulo pitados bilih poro rawuh sarujuk kaleh usulan kulo ndadhosaken sekolah ingkang disiplin. Mangga kita sedaya tanggungjawab lan disiplin marang piyambak rumiyin, saksampunipun kita nembe tanggung jawab marang wong liyo. Mongko kita saget wujudaken SMA Wiradesa dados sekolah ingkang ngurmati disiplin. Cekap semanten atur kula, Mbokmenawi wonten kelepatan-kelepatan kulo nyuwun pangapuntenipun. Mugi-mugi saget maringi manfaat dateng kito sami. Amin
Akhirul kalam...

Mangan kupat tutul santen
Menawi lepat nyuwun pangapunten

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Semoga PIDATO BAHASA JAWA TENTANG DISIPLIN ini dapat bermanfaat bagi anda sekalian, pidato ini saya buat untuk saya sendiri pada Ujian Praktek bahasa jawa.
Tag : Karya Tulis
3 Komentar untuk "PIDATO BAHASA JAWA TENTANG DISIPLIN"

DOWNLOAD SOFTWARE UNIK
Gratissss....!!!!!!

Click Sini

Semoga bermanfaat

IQBAL, sy ingin pasang iklan di blogx bro
mohon utk hub sy jika bisa
08990688471

makasih bermanfaat buat tugas bahasa jawa saya

Back To Top